Når hverdagen på arbejdspladsen er godt i gang, er det en fordel, at alle parter kender de mange juridiske spilleregler, som forholdet mellem en arbejdsgiver og en medarbejder er reguleret af. Derudover er en god og konstruktiv dialog, samt klare og præcise aftaler en forudsætning for succes.

God ansættelsesretslig rådgivning er derfor ikke alene båret af et udtrykkeligt kendskab til de mange regler, der gælder på området. Rådgivningen sker i et samspil mellem sans for god ledelse, forretningsforståelse, personalepolitisk vinkling samt de juridisk regler på området.

Ansættelsesretten er underlagt et spindelvæv af nationalret, EU-ret, det kollektive arbejdsmarked med utallige kollektive overenskomster, hvortil kommer aftaler, som parterne individuelt indgår.

For yderligere information, rådgivning og hjælp kontakt Advokat Majken Dybbro Hansen

 

 

 

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os