Advokat (H), Partner
E-mail: seligmann@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Født: 1953
Cand.jur. fra Aarhus Universitet: 1979
Advokat: 1982
Møderet for landsret
Møderet for Højesteret
Beneficeret fast værge
Download vCard

Advokat Henrik Seligmann beskæftiger sig særligt med følgende områder:

Rådgivning om fast ejendom
• Boligrådgivning til det private huskøb eller hussalg, det være sig parcelhus, sommerhus eller byggegrund til opførelse af parcelhus eller sommerhus, samt rådgivning om og gennemgang af aftale om opførelse af hus eller sommerhus.
• Rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme, herunder om udlejning.

Energiret
• Særligt rådgivning af varmeværker vedrørende forhold til myndighederne, forbrugerne og samhandelspartnerne. Vedtægtsforhold, leveringsbetingelser og kontrakter om entreprise, levering og/eller køb af varme eller brændsel, samarbejdsaftaler og andet. Inddrivelse af restancer og generel rådgivning til bestyrelser og driftsledelse.
• Henrik Seligmann har i en årrække bistået Dansk Fjernvarme og en række af medlemsværkerne.

Retssager og voldgiftssager – både for private og erhvervsdrivende
• Henrik Seligmann har endvidere fungeret som partsudpeget dommer i flere voldgiftssager.

Værgemål
• Henrik Seligmann har siden 1997 været antaget som “fast værge” i Statsforvaltningen Syddanmarks område og behandler derfor en række sager om administration af økonomiske og personlige forhold for personer, der af forskellige årsager ikke selv er i stand til at tage vare herpå.
• Denne ekspertise finder således også anvendelse i sager om iværksættelse af værgemål eller egentlig umyndiggørelse (fratagelse af retlig handleevne).

Rådgivning om og dokumentudarbejdelse af ægtepagter og testamenter

Dødsbobehandling
• Bistand til gennemførelse af privat skiftede dødsboer.

Personretlige spørgsmål, herunder tvangsfjernelsessager
• Såvel møder i kommunal forvaltning, Ankestyrelse og i retten.