Hjælp til arvelov

Man siger, at man kun kan være sikker på to ting i livet. Skatten og døden. Døden rammer os alle, og vi ved aldrig hvornår den rammer. Derfor bør man være forberedt, i hvert fald rent juridisk. Og dette kan vi, hos ADVOKATFIRMAET SKJØDE KNUDSEN & PARTNERE, hjælpe dig  med. En arvestrid kan være ødelæggende for en familie, og dette kan du undgå, ved at lade en erfaren advokat hjælpe dig med at sikre fordelingen af dit bo. Vi har mange års erfaring med arvesager, og denne erfaring kan du bruge, så du kan sikre dine efterladte ro på det juridiske område. i tilfælde af din bortgang. I dag lever mange i sammenbragte familier, og mange lever sammen uden at have indgået juridisk ægteskab, og dette kan vise sig problematisk i forbindelse med et uventet dødsfald, hvor din partner, i yderste konsekvens, risikerer at stå uden tag over hovedet.

Arvelov børn

Den danske arvelov er opdelt i tre arveklasser, og her tilhører ens børn det, som man betegner 1.arveklasse. Her findes også ægtefællen. Hvis der ikke er oprettet et testemente, vil ens ægtefælle arve halvdelen af arven. Den anden halvdel af arven fordeles herefter til eventuelle børn. Ifølge loven er arvingerne i 1.arveklasse sikret minimum 25% af arven. Dette  kaldes tvangsarv, da arveloven sikrer efterladte i 1. arveklasse dette minimumsbeløb. De resterende 75% af din arv bestemmer du selv over, og her kan vores dygtige advokater hjælpe dig med udformningen af dit testemente, så du sikrer dig, at din arv fordeles efter dine ønsker.

Arveloven uskiftet bo

Hvis du ønsker at din ægtefælle skal overtage jeres fælles bo, indtil denne selv afgår ved døden, kan du med fordel sidde i uskiftet bo. Dette betyder at boet ikke fordeles mellem arvingerne, men overgår til den efterladte ægtefælde. På denne måde sørger du for, at din ægtefælde ikke oplever forringelser i levestandarden grundet din bortgang. Vi står klar til at hjælpe jer, hvis du og din partner ønsker denne løsning.

Arvelov samlever

I vore dage lever mange i ægteskabslignende forhold uden at have papirer på hinanden. Dette kan blive et problem ved pludselige dødsfald, da din partner ikke indgår i arvelovens tre arveklasser, hvis der ikke er indgået et gyldigt ægteskab. Her er det vigtigt med et gyldigt testemente, da du her har råderet over 75% af boet, og herved kan sikre din samlever i tilfælde af din død. 

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os