Erstatningsmuligheder:

1. Ansvarlig modpart
2. Egne forsikringer
3. Arbejdsskader
4. Det offentlige

Ad.1. Ansvarlig modpart

Er der en ansvarlig modpart, der er forpligtet til at betale erstatning, skal den ansvarlige betale erstatning til den skadelidte. Det kan f.eks. være tilfældet, såfremt du bliver involveret i en trafikulykke. Ved trafikulykker hvor modparten er fører af et motorkøretøj er der et særligt objektivt ansvar for personskade som gør, at du ofte kan få erstatning fra modpartens ansvarsforsikring. Der er samtidig ofte mulighed for, at modpartens ansvarsforsikring dækker dine udgifter til advokatbistand.

Den erstatning, som skadelidte har krav på fra den ansvarlige modpart, er reguleret i Erstatningsansvarsloven.

Denne lov regulerer de takster og erstatningsposter, som skadelidte har krav på af den ansvarlige modpart. Er du kommet til skade ved en trafikulykke så kontakt advokat Claus Hagedorn Schultz og hør nærmere om dine muligheder for erstatning og dækning af udgiften til advokatbistand.

Ad.2. Egne forsikringer

Selv om man har ret til erstatning fra en ansvarlig modpart, er det samtidigt vigtigt tillige at undersøge ens egne forsikringer, idet det oftest er muligt at opnå erstatning fra egne (ulykkes) forsikringer i henhold til forsikringsaftalen udover erstatningen fra den ansvarlige modpart.

Kommer man til skade uden at nogen er ansvarlig herfor, kan den skadelidte kun kræve den erstatning, vedkommende har krav på i henhold til forsikringsaftaler. Det kan være forsikringer, man selv har tegnet eller eventuel dækning via arbejdsgiver – betalte ordninger.

Det er derfor vigtigt at få undersøgt alle sine forsikringer og få foretaget den nødvendige anmeldelse af skaden til forsikringsselskabet. Man kan således have flere ulykkesforsikringer, som alle dækker samme skade, og en skadelidt kan således have ret til erstatning både fra en ansvarlig modpart og fra egne forsikringer.

Ad.3. Arbejdsskader

Arbejdsskader er særligt reguleret i Arbejdsskadesikringsloven, hvoraf fremgår hvilke krav på erstatning skadelidte har som følge af en arbejdsskade, hvilket kan være i form af en ulykke eller erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

I den forbindelse er det tillige vigtigt at undersøge, om der samtidig er en ansvarlig modpart, idet dette kan få betydning for størrelsen og omfanget af skadelidtes krav på erstatning, da ikke alle krav dækkes via Arbejdsskadesikringsloven.

Ad.4. Det offentlige

Herudover er der hele det “offentlige erstatningssystem”.

Det drejer sig bl.a. om sygedagpenge, arbejdsprøvning, revalidering, flexjob og førtidspension, som er de meste kendte former for offentlige ydelser til personer, som ikke “længere” er fuldt arbejdsdygtige.

Vort kontor kan tilbyde assistance og nærmere rådgivning om erstatningsmulighederne, i tilfælde af at man kommer til skade og bliver påført en personskade. Samtidig oplyser vi om omkostningerne ved rådgivning om erstatningsmulighederne, herunder skadelidtes mulighed for at få dækket advokatudgifter.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os