Det er væsentligt for inddrivelsen, at vi bliver koblet på sagen så hurtigt som muligt.
Vi vil fremsende rykker- og inkassoskrivelser til debitor samt følge op med telefonisk kontakt.
Efter nærmere aftale kan vi endvidere tilbyde udkørende besøg hos debitor med henblik på underskrivelse af skylderklæring eller indgåelse af afdragsordning, som vi påser overholdt.

Såfremt vore inkassoskridt ikke medfører betaling eller reaktion fra debitor, vil vi typisk fortsætte sagen ved fogedretten med henblik på at indkalde debitor til at afgive forklaring i fogedretten. Såfremt debitor udebliver fra dette møde, har vi mulighed for at begære debitor fremstillet med politiets bistand.

Under mødet i fogedretten vil vi søge at få udlæg i debitors aktiver, som efterfølgende eventuelt kan sælges med henblik på fyldestgørelse af kravet.

Sagen afregnes typisk efter takstmæssigt inkassosalær samt takstmæssige mødesalærer, som begge bliver tillagt den hovedstol, som debitor skal betale. Dette medfører, at sagen vil være omkostningsfri for dig, såfremt debitor betaler.

Vi tilbyder endvidere en løsning, hvor du mod et årligt honorar på kr. 6.000,- plus moms frit har mulighed for at kontakte os telefonisk for drøftelse af sager og debitorstyring. Du skal i så fald aldrig bekymre dig over omkostningen ved at få en sag vurderet og vi aflægger et årligt besøg, hvor vi drøfter virksomhedens debitorpolitik og oplyser om mulighederne for optimal rykkerprocedure.

For yderligere oplysning kontakt advokat Claus Hagedorn Schultz for en drøftelse af mulighederne.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os