Som led i vores inkassoarbejde kan vi efter aftale med vores klienter bistå med registrering af debitor i RKI, da vi er RKI-Inkassopartner.

Registrering kræver det fornødne grundlag herfor.

Grundlæggende gælder det, at der ikke må ske registrering af bestridte fordringer, og der må derfor ikke foreligge indsigelser fra debitor.

Hvis der foreligger et fundament for kravet, dvs. hvis der foreligger en anerkendelse af gælden til kreditor, eller hvis der foreligger dom for det skyldige beløb, kan vi foretage registrering af debitor i RKI (i det åbne register). Den samlede gæld skal være over kr. 1.000,00.

Det er dog også muligt at foretage registrering af debitor i RKI (i det lukkede register) uden en egentlig skyldekendelse, hvis der forinden er fremsendt 3 rykkerskrivelser til debitor, og hvis debitor i den sidste rykkerskrivelse oplyses om, at der ved manglende betaling vil ske registrering af debitor i RKI. Ved en registrering får debitor besked om, at han er registreret i RKI.

Når man har adgang til RKI-registeret, er der tale om personfølsomme oplysninger. RKI er underlagt persondataloven, som tilsynsføres af Datatilsynet. Det er ikke tilladt at søge oplysninger for andre eller søge oplysninger om personer eller firmaer, som ikke indgår i et kreditforhold til den, der søger oplysninger i registeret.

Hvis du ønsker assistance med inddrivelse af udestående fordringer i henhold til vores retningslinjer, kan du starte en inkassosag ved at fremsende dit materiale til os.

For yderligere rådgivning eller assistance herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk, eller advokat Claus Hagedorn Schultz, chs@skj-advokat.dk, tlf. 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os