Hvad sker der?
• Formuefællesskabet ophører.
• Arveretten ophører.

Forskelle:
• Man kan ikke gifte sig, når man er separeret.
• Separation bortfalder, hvis samlivet genoptages.
• Man har altid krav på separation, selvom den anden ægtefælle ikke ønsker det, mens skilsmisse uden forudgående separation kræver at man er enige. Ellers skal man være separeret i et halvt år først, hvor samlivet ikke har været genoptaget.

Man kan blive separeret eller skilt: 
• enten ved bevilling i Statsforvaltningen.
• eller ved dom.

For at få bevilling til separation skal ægtefællerne være enige om følgende vilkår:
• Om der skal betales ægtefællebidrag og hvor længe. Det er ikke nødvendigt at være enige om størrelsen af bidraget, idet dette kan overlades til statsforvaltningens udmåling.
• Hvem der skal fortsætte lejemålet, hvis parterne har boet til leje.
• Om retten til enkepension skal bevares ved skilsmissen. Retten bevares altid under separation.

Hvis man ikke kan blive enige om ovennævnte vilkår, er man nødt til at gå rettens vej for at blive separeret eller skilt.

Hvis man opfylder de økonomiske betingelser, kan man få fri proces til ægteskabssagen ved retten, jf. særskilt afsnit herom.

For yderligere information kontakt advokat Mette Groth.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os