Hvad er separation?

Separation er en slags prøveperiode, hvor I har tid til at finde ud af, om I ønsker at blive skilt eller at genoptage samlivet.

Alle har ret til separation, også selv om din ægtefælle ikke er enig i separation.

I er stadig gift, mens I er separeret.

Alle har ret til at blive skilt efter 6 måneders separation, hvis samlivet ikke har været genoptaget.

Husk, at I skal flytte fra hinanden, ellers bortfalder separationen af sig selv.

Hvad er skilsmisse?

Der findes 2 former for skilsmisse, når det sker uden forudgående separation:

 • Man kan blive direkte skilt, hvis man er enige om skilsmisse.
  • Man skal i den situation være enige om følgende vilkår:
   •    Om der skal betales ægtefællebidrag og hvor længe.
   •    Hvem der eventuelt skal fortsætte med at bebo lejeboligen – hvis man har boet til leje

 

 • Man kan blive skilt som følge af en af de særlige grunde, som loven nævner, uanset om den anden ægtefælle ikke er enig:
  • De særlige grunde, som kan danne grundlag for direkte skilsmisse, er utroskab, to års adskillelse, vold, herunder psykisk vold, seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse.

Konsekvenser af separation og skilsmisse

 • Formuefællesskabet ophører.
 • Arveretten ophører.
 • Gensidig troskabspligt ophører
 • Man kan først gifte sig med en anden, når man er blevet skilt.

Forskelle på separation og skilsmisse

 • Man kan ikke gifte sig, når man er separeret.
 • Separation bortfalder, hvis samlivet genoptages.
 • Man har altid krav på separation, selvom den anden ægtefælle ikke ønsker det.

Hvordan bliver man separeret eller skilt?

Man indsender sin ansøgning til Familieretshuset på www.familieretshuset.dk

Man kan blive separeret eller skilt ved bevilling i Familieretshuset, hvis man er enige om det.

Hvis man ikke er enige, kan Familieretshuset træffe en afgørelse om separation eller skilsmisse.

Hvis man ikke er enige i Familieretshusets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Familieretten.

Ved behandling af sagen i Familieretten kan det være muligt at opnå fri proces til advokatbistand, hvis man opfylder de økonomiske betingelser herfor.

For yderligere information kontakt advokat Mette Groth, eller advokat Majken Dybbro Hansen for yderligere oplysninger.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os