Juridisk situation ved ugift samliv (papirløst samliv)

• Ingen arveret efter hinanden.
• Ikke muligt at sidde i uskiftet bo, hvis den ene dør.
• Ingen former for økonomisk fælleseje.
• Ingen regler for samlivsophævelse.
• Ikke muligt at udnytte de særlige overførelsesregler i skattelovgivningen, der gælder for ægtefæller.
• Ingen gensidig forsørgelsespligt – det vil sige, at der heller ikke vil være mulighed for et eventuelt underholdsbidrag ved samlivsophævelse.

Hvis man lever sammen som ugifte, bør man derfor altid overveje sin juridiske stilling, og om denne kan forbedres.

Følgende tiltag kan forbedre den juridiske situation ved ugift samliv:

• at købe sine aktiver, herunder fast ejendom, i sameje.
• at oprette samejeoverenskomst om fast ejendom.
• at oprette en samlivskontrakt.
• at oprette testamente.
• at tegne krydslivsforsikring.
• at indsætte hinanden som begunstiget i kapital- og ratepensioner.
• at indgå ægteskab.

I øvrigt bør man altid med mellemrum tage sin situation op til overvejelse, da forholdene sjældent forbliver uændrede.

Kontakt   advokat Mette Groth, eller advokat Majken Dybbro Hansen for yderligere information

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os