Skjøde Knudsen og Partnere Advokatpartnerselskab forestår løbende inkasso for vores kunder, som har behov for inddrivelse af ubestridte fordringer/ubetalte udestående fakturakrav. Vores fokus er hurtig og effektiv inkassation af kundernes krav, således at vores kunder får pengene hjem.

Inkassationen sker ved overholdelse af god inkassoskik.

Dette indebærer bl.a. bestridte fordringer ikke tages til inkasso, medmindre de nærmere undersøgelser af indsigelsens berettigelse viser, at der ikke er rimelig tvivl om fordringens eksistens. Dette indebærer f.eks. også, at det skal kontrolleres, at fordringen er forfalden til betaling, at rente af kravet opkræves lovligt, at fordringen ikke er forældet mv.

Vi er RKI-Inkassopartner, og vi foretager – efter konkret aftale med den enkelte kunde – indberetning af debitor til RKI. Alene ubestridte fordringer kan indberettes til RKI og alene efter særlig underretning herom til debitor.

Lad os hjælpe dig med inkasso

Forudsætningen for at gennemføre en inkassosag er, at vi modtager alt materiale, der er nødvendigt for vores vurdering af inkassosagen, herunder som minimum faktura, rykkerskrivelser samt aftalegrundlag for kravet. Det forudsættes, at kreditor ved overgivelsen af sagen samtidig erklærer, at debitor ikke har gjort indsigelser.

Der kan sendes inkassoskrivelse til debitor, hvis der forudgående med minimum 10 dages varsel har været afgivet inkassovarsel eller en sidste rykkerskrivelse til debitor, og hvis inkassovarslet udtrykkeligt indeholder krav om betaling senest 10 dage efter afgivelsen af inkassovarslet, og hvis inkassovarslet angiver, at kravet ved manglende betaling i modsat fald uden yderligere varsel vil blive overgivet til inkasso, og at dette medfører yderligere inddrivelsesomkostninger for debitor.

Hvis du ønsker assistance med inddrivelse af udestående fordringer i henhold til vores retningslinjer, kan du starte en inkassosag ved at fremsende dit materiale til os.

For yderligere rådgivning eller assistance herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk, eller advokat Claus Hagedorn Schultz, chs@skj-advokat.dk, tlf. 75520822.

 

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os