Husk, at der i langt de fleste ansættelsesforhold skal udarbejdes en ansættelseskontrakt, der opfylder kravene i Ansættelsesbevisloven. Gør virksomheden ikke det, kan det koste virksomheden en godtgørelse.

Ved udarbejdelse af ansættelseskontrakten bør man være særlig opmærksom på flere forhold heriblandt:

  • om der gælder en overenskomst
  • om medarbejderen er funktionær
  • om der sker ansættelse på særlige vilkår: Det gælder fx ansættelse med løntilskud, elever efter uddannelsesloven eller ansættelse i fleksjob.

Håndtering af prøvetidsbestemmelser i den tidlige ansættelse, samt hvordan helbredsoplysningslovens regler spiller ind på ansættelsen, er ligeledes relevante regler at kende og kunne håndtere.

Husk, at der allerede ved opslag af stillingen og under ansættelsessamtalen er faldgruber, som man skal passe godt på ikke at komme på kant med.

For yderligere information, rådgivning og hjælp kontakt Advokat Majken Dybbro Hansen  mdh@skj-advokat.dk tlf. 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os