Privatlivspolitik

Hos Skjøde Knudsen & Partnere værner vi om dine personoplysninger.

I henhold til persondataforordningen skal du vide følgende om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Skjøde Knudsen & Partnere Advokatpartnerselskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte advokat Claus Hagedorn Schultz – Telefon: 75520822 – Mail: skj@skj-advokat.dk.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere advokatydelser til dig og / eller din virksomhed, såfremt du har rettet henvendelse til os med en sag eller en problemstilling.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) er den indgåede aftale, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b og / eller for at kunne forfølge en legitim interesse i at  kunne løse en pålagt opgave, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. CPR nummer) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til de for opgaven eventuelt nødvendige modparter, vidner, domstole og samarbejdspartnere, herunder databehandlere.
 • At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS, men alle vores databehandlere er godkendte i overensstemmelse med EU-kommissionens og databeskyttelsesforordningens krav, hvilket vi på opfordring gerne dokumenterer.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra modparter, vidner, nødvendige samarbejdspartnere og offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser.

Hvis du ikke selv har kontaktet os, kan vi alligevel behandle dine personoplysninger. I den forbindelse skal du vide følgende:

 • Vi behandler som udgangspunkt dine oplysninger med henblik på at indgå eller opfylde den aftale, vi har med vores klient, og som led i varetagelsen af vores klients interesser. 
 • Alt efter, hvilke type sag, der er tale om, kan vi behandle almindelige og følsomme oplysninger, identifikationsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold.
 • Personoplysningerne kommer fra vores klient, dig selv, tredjemand og/eller vores samarbejdspartnere. Hvis vi har modtaget personoplysningerne fra andre end dig selv, har du ret til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger. Vi er dog som advokater underlagt tavshedspligt og kan derfor undlade at informere dig, hvis vores behandling af personoplysninger skal forblive fortrolig.  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle de af dig indtastede persondata og berigtige/opdatere oplysningerne og har krav på at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig fra tredjemand, medmindre vores tavshedshedspligt hindrer det.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os