Juridisk situation ved ugift samliv

• Man har ingen arveret efter hinanden.
• Man kan ikke sidde i uskiftet bo.
• Der er ingen former for økonomisk fælleseje.
• Der er ingen regler for samlivsophævelse.
• Man kan ikke udnytte de særlige overførelsesregler i skattelovgivningen, der gælder for ægtefæller.
• Der er ingen gensidig forsørgelsespligt – det vil sige der vil heller ikke være mulighed for et eventuelt ægtefællebidrag ved samlivsophævelse.

Hvis man lever sammen som ugifte, bør man derfor altid overveje sin juridiske stilling, og om denne kan forbedres.

Blandt andet bør følgende dispositioner overvejes:

• at indgå ægteskab.
• at købe sine aktiver, herunder fast ejendom, i sameje.
• at oprette samejeoverenskomst om fast ejendom.
• at oprette en samlivskontrakt.
• at oprette testamente.
• at tegne krydslivsforsikring.
• at indsætte hinanden som begunstiget i kapital- og ratepensioner.

I øvrigt bør man altid med mellemrum tage sin situation op til overvejelse, da forholdene sjældent forbliver uændrede.

For yderligere information kontakt advokat Mette Groth

Kontakt os gratis i dag


Send mail


Ring til os