Juridisk situation ved ugift samliv

• Man har ingen arveret efter hinanden.
• Man kan ikke sidde i uskiftet bo.
• Der er ingen former for økonomisk fælleseje.
• Der er ingen regler for samlivsophævelse.
• Man kan ikke udnytte de særlige overførelsesregler i skattelovgivningen, der gælder for ægtefæller.
• Der er ingen gensidig forsørgelsespligt – det vil sige der vil heller ikke være mulighed for et eventuelt ægtefællebidrag ved samlivsophævelse.
• Moderen skal tillade fælles forældremyndighed.

Hvis man lever sammen som ugifte bør man derfor altid overveje sin juridiske stilling, og om denne kan forbedres.

Blandt andet bør følgende dispositioner overvejes:

• at indgå ægteskab.
• at købe sine aktiver, herunder fast ejendom, i sameje.
• at oprette samejeoverenskomst om fast ejendom.
• at oprette en samlivskontrakt.
• at oprette testamente.
• at tegne krydslivsforsikring.
• at indsætte hinanden som begunstiget i kapital- og ratepensioner.
• at aftale fælles forældremyndighed.

I øvrigt bør man altid med mellemrum tage sin situation op til overvejelse, da forholdene sjældent forbliver uændrede.

For yderligere information kontakt advokat Mette Groth