Retsstilling

  • Der gælder ingen regler.
  • Udgangspunktet er, at I hver især tager jeres formue og egne ting med jer.
  • Der foregår ikke ligedeling af formuerne.
  • Der er ikke forsørgelsespligt – dvs. ingen underholdsbidrag

Følgende bør overvejes

Selv om der ikke er regler for, hvordan man ophæver et samlivsforhold som ugift samlevende (papirløst samlevende), er der alligevel flere ting, man bør overveje:

  • Har I fællesbørn under 18 år –så er der flere forhold at tage stilling til omkring børnene.
  • Har I boet sammen i en lejebolig?
  • Har I indsat hinanden som begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger, eller lavet testamente til fordel for hinanden?
  • Har I fælles gæld?
  • Hvordan vil I dele de ting, I ejer sammen?
  • Det I ejer hver især, tager I med jer hver især.

Kontakt advokat Mette Groth, eller advokat Majken Dybbro Hansen for yderligere oplysninger.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os