Når debitor ikke betaler det skyldige krav efter fremsendelse af inkassovarslet, kan der efter udløbet er 10 dages fristen, fremsendes en inkassoskrivelse til debitor, der samtidig er forpligtet til at betale de opkrævede takstmæssige inkassoomkostninger.

Sammen med inkassoskrivelsen fremsendes skylderklæring og tilbud om afdragsordning, hvilket giver debitor mulighed for at anerkende gælden og mulighed for at tilbyde en afdragsordning. Ved underskrivelse heraf og godkendelse fra kreditors side administreres afdragsordningen. Ved debitors misligholdelse kan skylderklæringen anvendes som fundament til indbringelse for Fogedretten med henblik på at foretage udlæg i debitors aktiver.

Såfremt debitor ikke betaler i henhold til inkassoskrivelsen, og såfremt der er tale om et krav på højest kr. 100.000,00, vil vi udarbejde et betalingspåkrav, der fremsendes til Fogedretten.

I betalingspåkravet skal vi på kreditors vegne træffe beslutning om, hvorvidt betalingspåkravet skal forkyndes for skyldneren, selv om han har afgivet insolvenserklæring, hvorvidt betalingspåkravet straks skal fortsættes ved udlægsforretning efter påtegningen, og hvorvidt betalingspåkravet skal henvises til civilretten, hvis der kommer indsigelser, eller hvorvidt betalingspåkravet ønskes returneret.

Der opnås en dato for en fogedforretningens gennemførelse, hvor der foretages udlæg i skyldnerens aktiver, hvis udlæg er muligt. Afdragsordninger administreres af os.

Hvis du ønsker assistance med inddrivelse af udestående fordringer i henhold til vores retningslinjer, kan du starte en inkassosag ved at fremsende dit materiale til os.

For yderligere rådgivning eller assistance herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk, eller advokat Claus Hagedorn Schultz, chs@skj-advokat.dk, tlf. 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os