Rykkerprocedure for udestående fordringer kan først iværksættes, når kravet er forfalden til betaling. Tidspunktet kan variere efter hvilket krav, der er tale om, og parternes aftale, hvilket derfor skal afklares.

Fastlæggelse af kravet forfaldstidspunkt har også betydning for beregning af renter, forældelsesfrister mv.

Når der ikke sker betaling til kreditor, kan kreditor indlede rykkerprocedure.

En kreditor kan for samme krav fremsende op til 3 rykkerskrivelser, hvor der beregnes rykkergebyr kr. 100,00 pr. skrivelse. I erhvervsforhold kan kræves et højere rykkergebyr, hvis dette er aftalt mellem parterne. Rykkergebyr kan kun pålægges for kreditors rimelige og relevante rykkerskrivelser. Det er et krav, at der skal gå mindst 10 dage mellem hver rykkerskrivelse.

Det er en betingelse for, at kreditor kan få sine omkostninger ved inkassationen dækket, at der er sendt mindst én rykkerskrivelse, dvs. et inkassovarsel, før kravet tages til inkasso. Sender kreditor ikke selv inkassovarslet til debitor, vil vi fremsende inkassovarslet til debitor således, at en inkassoskrivelse med opkrævning af inkassoomkostninger senere kan sendes til debitor, hvis debitor ikke betaler i henhold til inkassovarslet.

I erhvervsforhold er det endvidere muligt at opkræve et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

Hvis du ønsker assistance med inddrivelse af udestående fordringer i henhold til vores retningslinjer, kan du starte en inkassosag ved at fremsende dit materiale til os.

For yderligere rådgivning eller assistance herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk, eller advokat Claus Hagedorn Schultz, chs@skj-advokat.dk, tlf. 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os