Hvis man vil have jagttegn, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet tilbagekalde, når der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Hvis man vil have jagttegn og/eller våbentilladelse, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet dog tilbagekalde, hvis der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Det er min erfaring, at politiet nu følger en meget skrap kurs, hvor en bøde til en jæger kan medføre, at man kræver jagttegn og våbentilladelse inddraget.

Disse sager behandles, af våbenafdelingen af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro og jeg er bekendt med, at man har krævet jagttegn/våbentilladelse inddraget over for personer, der har fået bøder for eksempelvis besiddelse af en meget lille mængde skunk (cannabis) eller for ulovligt at have indkøbt en slangebøsse på nettet.

Også i mere alvorlige situationer, hvor en person dømmes for eksempelvis vold, vil politiet kræve jagttegn og våbentilladelse inddraget.

En bøde eller en dom kan derfor få meget store konsekvenser for den, der får sådan en sanktion.

Rigtigt tit er det sådan, at for den ivrige jæger da er inddragelsen af jagttegn og våbentilladelse en hårdere straf end den bøde eller dom, man har modtaget.

Politiet har dog pligt til at foretage et konkret skøn i hver enkelt sag, og det er ikke sådan, at blot man har fået en bøde, eller er blevet dømt for vold, da mister man jagttegnet (og dermed retten til at have våben).

I en sag jeg har haft for nogle år siden, forløb en yngre mand sig i trafikken, idet han gik ud af sin bil, greb fat i en chauffør, der kørte en anden bil, og ruskede ham frem og tilbage i kravetøjet. For det fik han syv dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Der var i forbindelse med straffesagen indhentet en personundersøgelse, og det fremgik heraf, at manden havde meget, meget gode personlige forhold med godt arbejde, kone og børn.

Politiet ønskede på baggrund af denne dom at tilbagekalde jagttegn og våbentilladelsen. Dette protesterede jeg på min klients vegne mod og henviste til, at den udøvede vold var meget begrænset, at min klient havde handlet i ophidselse, at der var givet en meget mild dom, og at han havde meget gode personlige forhold.

På baggrund heraf besluttede politiet ikke at inddrage jagttegn/våbentilladelse.

I en anden sag, jeg har behandlet, fik en ung mand en bøde for at have været i besiddelse af 0,7 gram skunk og politiet varslede derfor over for ham, at man ville inddrage den pågældendes jagttegn og våbentilladelse.

Jeg protesterede på den unge mands vegne og argumenterede for, at der var tale om en enkeltstående dumhed og at den unge mand havde gode personlige forhold. Politiet besluttede herefter at opgive kravet om, at den unge – meget lettede – mand skulle have inddraget sit jagttegn og sin våbentilladelse.

Endeligt har Vestre Landsret i 2018 behandlet en sag mod en ældre, meget erfaren jæger, der under en jagt ramte en anden jæger med 10 hagl. Han blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 252 – der omhandler den, der i grov kådhed eller på anden hensynsløs måde udsætter andre for fare – og i forbindelse hermed krævede politiet også hans jagttegn inddraget.

Den pågældende jæger fik 14 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 2.000 kroner; men blev ikke frakendt sit jagttegn. Landsretten lagde her vægt på, at jægeren havde haft jagttegn i omkring 40 år, at der var gået godt 3 år fra jagtulykken og at jægeren ikke i den mellemliggende periode havde overtrådt jagtlovgivningen. Landsretten vurderede, at der var tale om et enkeltstående forhold, der ikke havde medført alvorlige skader.

Disse afgørelser viser efter min opfattelse, at politiet nok lidt for hurtigt kræver jagttegn og våbentilladelse inddraget og at det – i mange situationer – kan betale sig at protestere mod varslingen/beslutningen om inddragelse.

Jeg har efterhånden stor erfaring i disse sager og hjælper gerne med at foretage en vurdering og eventuelt udarbejde en klage. Du er velkommen til at kontakte advokat Carsten Hove hove@skj-advokat.dk  eller 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os