Hvis man vil have jagttegn, kræver det samtykke fra politiet. Tilladelsen til jagttegn kan politiet tilbagekalde, når der sker en ændring i jægerens personlige forhold.

Politiet har en ret fast praksis om, at bliver en jæger dømt for vold, da tilbagekalder politiet samtykke til jagttegn og dermed adgang til våben, sådan at også våbentilladelsen bliver tilbagekaldt. Selv en dom for meget begrænset vold kan derfor få store konsekvenser, ud over den straf man får for selve volden.

Politiet har dog pligt til at foretage et konkret skøn i hver enkelt sag, og det er ikke sådan, at blot man er dømt for vold, da mister man jagttegnet (og dermed retten til at have våben).

I en sag jeg har haft for nylig, forløb en yngre mand sig i trafikken, idet han greb fat i en chauffør, der kørte en anden bil, og ruskede ham frem og tilbage i kravetøjet. For det fik han syv dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Der var i forbindelse med straffesagen indhentet en personundersøgelse, og det fremgik heraf, at manden havde meget, meget gode personlige forhold med godt arbejde, kone og børn.

Politiet ønskede på baggrund af denne dom at tilbagekalde våbentilladelsen. Dette protesterede jeg på min klients vegne mod og henviste til, at den udøvede vold var meget begrænset, at min klient havde handlet i ophidselse, at der var givet en meget mild dom, og at han havde meget gode personlige forhold.

På baggrund heraf besluttede politiet ikke at inddrage jagttegn/våbentilladelse.

Denne afgørelse viser, at ikke enhver voldssag medfører inddragelse af jagttegn/våbentilladelse.

Såfremt du er udsat for tilsvarende hændelse, eller har spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Carsten Hove.