På vort kontor er advokat Carsten Hove uddannet som mediater og er af Domstolsstyrelsen udpeget som retsmægler ved Vestre Landsretskreds.

Er du involveret i en konflikt, hvor der er interesse for en hurtig og uformel løsning, kunne det måske være værd at prøve mediation.

• Mediation er en uformel proces, hvor mediator på parternes initiativ bistår parterne med selv at bringe deres konflikt til afslutning ved aftale.

• Mediation er frivillig.

• Mediation er neutral og upartisk.

• Mediator er fuldstændig uafhængig af parterne og har ikke på noget tidspunkt bistået eller på anden måde haft forbindelse til nogen af parterne på en sådan måde, at der berettiget kan rejses tvivl om mediators fuldstændige uafhængighed.

• Oplysninger, som fremkommer under mediationen, er fortrolige for alle deltagere.

• Der tages ikke referat af mediationen.

• Mediationen indledes med, at parterne og mediator indgår en mediationsaftale.

• Mediator leder mediationen.

• Parterne skal møde personligt.

• Mediator søger klarlagt, hvori parternes konflikt består, hvilke interesser og behov parterne har, og assisterer parterne i selv at fremkomme med forslag til løsning af deres konflikt.

• Mediationen afsluttes ved, at parterne løser deres konflikt ved en aftale eller ved, at en part eller mediator ønsker at afslutte mediationen.

Du er velkommen til uforbindende at kontakte Carsten Hove herom.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os