Andelshavere og andelsboligforeninger kan med rette overveje, hvorvidt andelsboligforeningen skal omdannes til ejerboliger.

Begrundelsen for at omdanne eller konvertere andelsboligerne til ejerboliger er først og fremmest:

  • Andelshaverne bliver fri af andelsboligforeningen og andelsboligforeningslovens regler, bl.a. om maksimalpriser,
  • Andelshaveren kan have et ønske om personlig finansiering,
  • Andelsboligen ikke længere er et billigt alternativt til ejerboliger,
  • Det kan være vanskeligt at ændre finansiering i andelsboligforeningen,
  • Den enkelte får selvbestemmelsesret,
  • Den enkelte får bedre muligheder for at sælge sin bolig,
  • Den enkelte kan få en højere pris på sin bolig ved salg.

Muligheden for at omdanne andelsboliger til ejerboliger foreligger kun for så vidt angår andelsboligforeninger som ejer bygninger, der ligger horisontalt på jorden, dvs. rækkehuse, dobbelthuse og enkelthuse. For etageejendomme findes visse hindringer i ejerlejlighedsloven.

Typisk vil udstykning ske i boligparceller, som købes af den enkelte andelshaver eller en ekstern køber, og et fællesareal, som skal overgå til grundejerforeningen for området.

I forbindelse med selve udstykningen skal foreningen påregne længere ekspeditionstid, da udstykningsplanen skal godkendes af kommunen, og da der skal ske udmatrikulering hos Geodatastyrelsen.

Hvis andelsboligforeningen har opnået et statsstøttelån ved opførelse af andelsboligforeningens bygninger, skal statsstøttelånet betales tilbage. Det vil derfor være således, at andelsboligforeninger med statsstøttelån ikke er egnet til at foretage omdannelse til ejerboliger.

Inden en beslutning om omdannelse af andelsboliger til ejerboliger træffes, bør der træffes beslutning om en række forhold og foretages en række undersøgelser til brug for beslutningsgrundlaget. Der bør i den forbindelse udarbejdes et budget til brug for oversigt over de økonomiske forhold vedrørende omdannelsen og redegørelse for forløbet.

Selve omdannelsen sker ofte i samarbejde mellem en advokat, en landinspektør og en revisor.

Selve beslutningen om omdannelse til ejerboliger træffes med et særligt kvalificeret flertal på generalforsamlingen i andelsboligforeningen. Herefter vælges efter vedtægten typisk to likvidatorer, hvis opgave er at realisere aktiver og passiver i andelsboligforeningen, dvs. sælge de udstykkede boligparceller til andelshaverne eller andre samt at indfri foreningens gæld. I forbindelse med salg af ejendommene skal foreningens lån indfries i forbindelse med, at der udstedes skøde til de enkelte andelshavere.

Ved afslutningen af likvidationen modtager andelshaverne en likvidationskonto, dvs. en andel af foreningens overskud.

Det gode råd er, at andelshaverne og andelsboligforeningerne skal gå i gang med arbejdet i god tid, således at konvertering kan nås i løbet af et kalenderår, idet udlodning da kan ske med fritagelse af ejendomsavancebeskatning, forudsat at andelshaverne har boet i deres andelsboliger, og at udlodningen sker i samme kalenderår, som andelsboligforeningen opløses. Der skal derfor en væsentlig planlægning til i forbindelse med omdannelse af andelsboliger til ejerboliger.

Såfremt dette har Jeres interesse, er I velkomne til at kontakte advokat Søren Vangsgaard for et uforpligtende møde.

Artiklen er skrevet på grundlag af reglerne pr. 2014.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os