Pensioner indgår ikke i delingsformuen. På den måde adskiller pensioner sig fra den øvrige formue ved ikke at være en del af ægtefællernes delingsformue.

Hvis en ægtefælle har opsparet ”ekstra” til pension, og ægteskabet har varet i mere end 5 år, kan det komme på tale at anse ”ekstra” pensioner som en del af delingsformuen.

For de fleste ægtepar er der forskel på, hvor meget hver især sparer op til pension.

Opsparingens størrelse afhænger typisk af arbejdspladsen, uddannelse, arbejde på fuld tid eller deltid, hvorvidt man er selvstændigt erhvervsdrivende og meget andet.

Vær opmærksom på, at I som ægtefæller selv har mulighed for at ændre på, at pensioner som udgangspunkt ikke hører til jeres delingsformue, hvis det udgangspunkt ikke passer til jeres situation.

Det kan være en god idé aktivt at tage stilling til, hvordan I ønsker jeres pensionsformue skal være stillet i jeres ægteskab.

Man kan ved ægtepagt bestemme, at pensioner skal være delingsformue.

Kontakt advokat Mette Groth, eller advokat Majken Dybbro Hansen for yderligere oplysninger.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os