Pr. 1.11.2020 træder en ny bekendtgørelse i kraft på arbejdsmiljøområdet.

Bekendtgørelsen omhandler det psykiske arbejdsmiljø. Den stadfæster princippet om, at arbejdsgiver er ansvarlig for, at arbejdet udføres og planlægges på en måde, der ikke skader medarbejderens psykiske og fysiske sundhed.

Særligt indeholder den nye bekendtgørelse bestemmelser om bl.a. det forhold,

  • at arbejdsgiveren i forbindelse med arbejdets tilrettelæggelse og udførelse skal sikre, at der ikke skabes ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til medarbejderens rådighed til at udføres arbejdet.
  • at arbejdsgiveren skal sikre, at der ikke er uklare eller modstridende krav i forbindelse med arbejdet, og
  • at medarbejderen ikke udsættes for for høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Arbejdsgiveren skal med andre ord sikre en effektiv og klar ledelse, så medarbejderen ikke skades psykisk og fysisk.

Anbefaling

Enhver virksomhed, der beskæftiger personale bør sætte sig grundigt i ind i forpligtelserne og kan med fordel overveje, at gøre bekendtgørelsen til en del af virksomhedens personalepolitik.

Du finder den nye bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406

Ovenstående er en artikel alene til brug for inspiration og generel information. Ovenstående udgør ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Vi påtager os ikke ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til artiklen eller anvendelse i henhold til artiklen.

For rådgivning kontakt advokat Majken Dybbro Hansen, mdh@skj-advokat.dk, eller ring på 75520822.

 

 

 

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os