Hvad er ansættelsesret?

Ansættelsesretten bruges til at regulere forholdet mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder, i modsætning til begrebet “den kollektive arbejdsret” som regulerer forhold, der er underlagt kollektive overenskomster.

Ansættelsesret bliver aktuelt i alle virksomheder, som beskæftiger ansatte, og omhandler områder såsom ansættelse og afskedigelse, arbejdsmiljø, og indholdet i kontrakter. Det danske arbejdsmarked har ry for at være fleksibelt, og i forhold til andre lande, er det relativt nemt at ansætte, og afskedige medarbejdere.

Området er dog stadig kompliceret, og af denne grund er juridisk ekspertise vigtigt, da det betaler sig at være på forkant med eventuelle problemstillinger.

Vi står klar, hvis I har brug for hjælp til ansættelsesret

Hos Advokatfirmaet, Skjøde Knudsen og Partnere, er vi eksperter i ansættelsesret. Vi kan hjælpe med udformning af kontrakter, så du er juridisk dækket, hvis en konflikt skulle opstå. En arbejdsmæssig konflikt er en omkostningsfuld affære, så vær på forkant og lad en af vores advokater gennemgå jeres ansættelsesforhold, herunder juridisk sparring, så risikoen for ansættelsesretslige konflikter minimeres.

Vi lever i en kompleks og globaliseret verden, hvilket også spiller en rolle på området for ansættelsesret. Mange danske virksomheder er afhængige af udenlandske medarbejdere, og ansættelsesretsområdet er både underlagt dansk, og EU-ret. Dette understreger vigtigheden af korrekt juridisk bistand ved indgåelsen af ansættelseskontrakter, da man hurtigt kan miste overblikket over dette komplicerede juridiske område.

Særligt er forhold omkring ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling temaer i ansættelsesretten, som spiller en stor rolle for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Her kan små fejl være dyre, og for mindre virksomheder kan eventuelle erstatninger være direkte eksistenstruende.

Vi har mange års erfaring med ansættelsesret

Hos advokatfirmaet, Skjøde Knudsen og partnere, dækker vi de fleste juridiske områder, og vi råder over dygtige advokater med speciale i de forskellige juridiske felter. Vores dygtige erhvervsadvokater har mange års erfaring med ansættelsesret, og har rådgivet en lang række virksomheder, og private medarbejdere, på dette område. Vi har gennem tiden leveret resultater, som har skabt værdi hos de enkelte virksomheder og medarbejdere, og fortsætter hver dag med dette arbejde.

Vær på juridisk forkant – kontakt os i dag

På vores kontor i Kolding står vores dygtige advokater til rådighed. Vores mange års erfaring på ansættelsesretsområdet giver en solid juridisk ballast, som kan komme din virksomhed til gavn. Kontakt os i dag, så vi sammen kan gennemgå jeres ansættelseskontrakter, og drøfte hvorvidt noget heri bør ændres for fremtiden. Kontakt os ligeledes hvis en konflikt allerede er opstået, eller er under opsejling, så du kan træffe de juridisk hensigtsmæssige valg i situationen.

Når hverdagen på arbejdspladsen er godt i gang, er det en fordel, at alle parter kender de mange juridiske spilleregler, som forholdet mellem en arbejdsgiver og en medarbejder er reguleret af. Derudover er en god og konstruktiv dialog, samt klare og præcise aftaler en forudsætning for succes.

God ansættelsesretslig rådgivning er derfor ikke alene båret af et udtrykkeligt kendskab til de mange regler, der gælder på området. Rådgivningen sker i et samspil mellem sans for god ledelse, forretningsforståelse, personalepolitisk vinkling samt de juridisk regler på området.

Ansættelsesretten er underlagt et spindelvæv af nationalret, EU-ret, det kollektive arbejdsmarked med utallige kollektive overenskomster, hvortil kommer aftaler, som parterne individuelt indgår.

For yderligere information, rådgivning og hjælp kontakt Advokat Majken Dybbro Hansen mdh@skj-advokat.dk tlf. 75520822   

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os