Ægtefæller har delingsformue, hvis de ikke har bestemt andet.

”Delingsformue” er det samme, som det man tidligere kaldte ”fælleseje”.

Delingsformue betyder ikke, at ægtefæller ejer formue og gæld i fællesskab.

Hver af ægtefællerne har derimod såkaldt særråden og særhæften i ægteskabet.

Særhæften betyder, at hver ægtefælle alene hæfter for sin egen gæld.

Særråden betyder, at hver ægtefælle selv råder over de aktiver, som den pågældende står som ejer af.

Ægtefæller hæfter eksempelvis ikke for hinandens private gæld, medmindre de har kautioneret eller lignende – eller der er tale om skattegæld, idet der er særlige regler om sambeskatning af ægtefæller.

Ægtefæller kan godt eje en ting sammen med halvdelen hver, hvis det er sådan, de har købt aktivet.

Kontakt advokat Mette Groth, eller advokat Majken Dybbro Hansen for yderligere oplysninger.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os