Ægtefæller kan ved ægteskabets indgåelse eller senere i ægteskabet indgå aftale om særeje. Særeje betyder, at man fraviger reglerne om delingsformue på den ene eller anden måde. Aftale om særeje kræver en udtrykkelig og tinglyst ægtepagt. Har ægtefæller ikke lavet ægtepagt, har de delingsformue.

Der findes mange former for særeje. F.eks. kan nævnes de mest sædvanlige typer, som er fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, sumsæreje, brøkdelssæreje og forskellige kombinationer af disse. Hvilken type særeje, der passer det enkelte ægtepar, er meget situationsafhængig. Det kan f.eks. være relevant at overveje oprettelse af ægtepagt om særeje, hvis eksempelvis den ene ægtefælle ejer en virksomhed, hvis den ene ægtefælle går ind i ægteskabet med gæld, eller hvis ægtefællerne har børn fra tidligere forhold. Men også i andre situationer, kan en ægtepagt være det rigtige.

Derfor anbefaler vi, at ægtefæller eller kommende ægtefæller modtager rådgivning om særeje og delingsformue, inden de gifter sig eller hvis forhold i ægteskabet ændrer sig på en måde, så ægtepagt kommer på tale.

Kontakt os om særeje

Få et tjek af dit ægteskabs økonomiske forhold med jævne mellemrum, så du er sikret de rigtige ordninger til enhver tid.

Kontakt advokat Mette Groth, eller advokat Majken Dybbro Hansen for yderligere oplysninger.

Hvad er særeje?

Men hvad er særeje? Når I bliver gift, indgår I automatisk i et formuefællesskab (delingsformue), som tidligere blev kaldt fælleseje. Et formuefællesskab betyder at I skal dele den samlede formue ligeligt, hvis ægteskabet ophører. Hvis I ønsker at få afklaret, hvem der ejer hvilke værdier i jeres ægteskab, så skal I oprette særeje. Det eneste det kræver er, at I bliver enige om en aftalen. For at aftalen bliver gyldig, skal den underskrives og tinglyses i Personbogen.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os