Advokat (H), Partner
E-mail: hove@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Født: 1955
Cand.jur. fra Aarhus Universitet: 1984
Advokat: 1987
Beneficeret forsvarer

Advokat Carsten Hove beskæftiger sig hovedsageligt med erhvervsrådgivning og retssagsbehandling herunder særligt:

  • Førelse af rets- og voldgiftssager blandt andet om byggeriets retsforhold og agenturaftaler
  • Førelse af straffesager ved både byret og landsret
  • Rådgivning vedrørende selskabsforhold, stiftelse af selskaber, udfærdigelse af ejeraftaler (aktionær- / anpartshaveroverenskomster) og andre dokumenter vedrørende selskabsforhold
  • Rådgivning vedrørende kontrakts- og forretningsforhold

Carsten Hove

  • har møderet for højesteret
  • har været konstitueret som landsdommer i Vestre Landsret og har endvidere virket som voldgiftsdommer,
  • er medlem af Danske Procedureadvokater og har stor erfaring for så vidt angår retssagsbehandling,
  • er antaget af Advokatnævnet til at føre de disciplinærsager, der behandles mod advokater i det sydjyske område,
  • er antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler i Vestre Landsretskreds og er medlem af Danske Mediatoradvokater,
  • er medlem af flere erhvervsdrivende selskabsbestyrelser og flere fondsbestyrelser.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os