Tvister om udlejers krav mod lejer ved lejerens fraflytning giver anledning til mange sager, og det er derfor vigtigt, at parterne kender proceduren ved flyttesynet. For udlejere, der alene udlejer et beboelseslejemål gælder dog lempeligere regler.

Ved lejerens fraflytning skal udlejeren indkalde lejeren til et flyttesyn, og udlejeren skal senest 2 uger efter fraflytningstidspunktet fremsætte sit krav over for lejeren i anledning af fraflytningen af lejemålet. Kravet fra udlejeren skal indføres og fremsættes overfor lejeren i en fralytningsrapport. Disse krav til udlejeren er vigtige, da han mister sit krav, hvis ikke lejelovens krav er opfyldt.

Fraflytningsrapporten være skriftlig, men der er ikke særlige formkrav eller en særlig måde fraflytningsrapporten, som den skal laves på. Sædvanligvis udfyldes en formular ved flyttesynet med angivelse af de poster, som kræves overfor lejeren.

Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejeren ved selve synet, når lejeren deltager. Udlejer kan i den situation derfor ikke eftersende rapporten efter flyttesynets afholdelse. Der er vedtaget regler om fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold, der indebærer, at rapporten ved fraflytningssyn, der afholdes efter den 1. januar 2018, kan udleveres ved et digitalt dokument, f.eks. ved fremsendelse af e-mail til lejeren, hvor lejeren på selve synet kvittere for modtagelsen heraf.

I lejeaftaleforhold indgået inden den 1. januar 2018 kunne det også mellem lejer og udlejer aftales, at kommunikation mellem parterne kunne ske digitalt, f.eks. pr. e-mail, og på grundlag af en sådan aftale kunne flyttesynsrapporten udleveres ved anvendelse af e-mail. For disse ældre lejeaftaler kan udlejer med et varsel på en måned til den først dag i en måned, der ikke er en helligdag, give lejer meddelelse om, at meddelelser som f.eks. flyttesynsrapporten fremover sker ved digital kommunikation. Hvis der forud for flyttesynet gives lejeren meddelelse om, at synsrapporten udleveres til lejeren via e-mail, og at lejeren på synet gives mulighed for at læse og kvittere for modtagelsen af e-mailen, kan der være tale om kvitteringsnægtelse fra lejerens side, hvis lejeren ikke medbringer mobiltelefon eller lignende på flyttesynet, og udlejer vil da skulle sende flyttesynsrapporten med posten.

For både udlejer og lejer gælder det nu, at parterne med et varsel på en måned til den først dag i en måned, der ikke er en helligdag, kan forlange fravalg af digital kommunikation, hvilket kan have betydning for parternes retsstilling på flyttesynet vedrørende udleveringen af flyttesynsrapporten.

I de tilfælde, hvor lejer ikke er til stede på flyttesynet, eller hvor lejer ikke vil kvittere for modtagelsen af flyttesynsrapporten på flyttesynet, skal udlejer sende fraflytningsrapporten til lejeren senest to uger efter synet. Det anbefales, at fremsendelsen sker sådan, at der er bevis for fremsendelsen, dvs. fremsendelse med almindelig og anbefalet post.

For yderligere rådgivning herom kontakt advokat Søren Vangsgaard, sv@skj-advokat.dk eller 75520822.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os