Advokat
E-mail: mdh@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Født: 1974 i Odense
HA (Jur.) AAU: 1997
Cand.Jur. fra Aarhus Universitet: 2002
Advokat: 2008

Advokat Majken Dybbro Hansen beskæftiger sig primært med følgende områder:

Speciale: Arbejds- og ansættelsesret
• Rådgivning om Funktionærret
• Rådgivning om overenskomster
• Rådgivning i og håndtering af forskelsbehandlingssager og ligebehandlingssager
   – herunder forhandling og retssagsbehandling
• Rådgivning om barsels – og forældreorlovsregler
• Rådgivning om Ferieloven
• Rådgivning om og udarbejdelse af ansættelseskontrakter
• Rådgivning om og udarbejdelse af skriftlige advarsler, opsigelser, fratrædelsesaftaler og øvrige ansættelsesretslige dokumenter.

Majken har mere end 3 års teamlederfaring hos Ase Selvstændig, som er Ases forening for selvstændige erhvervsdrivende, hvilket understøtter kvalificeret rådgivning i ansættelsesretlige forhold, som ofte ligger i et krydsfelt mellem ledelse og juridiske regler.

Majken er medlem af foreningen AnsættelsesAdvokater.

Majken har derudover som advokat erfaring inden for boligrådgivning til private i forbindelse med køb af fast ejendom, familie- og arveret, herunder testamenter og ægtepagter, fremtidsfuldmagter og personskadeerstatning.