Advokat, Partner
E-mail: groth@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Cand.jur. fra Aarhus Universitet: 1996
Advokat: 1999

Autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter ved Skifteretten i Kolding
Autoriseret bobestyrer i dødsboskifter ved Skifteretten i Kolding

Medlem af Danske FAMILIEadvokater og Danske Arveretsadvokater, der er foreninger af specialiserede advokater med et højt fagligt niveau, der rådgiver og bistår private med løsninger af juridiske spørgsmål og konflikter.

  • Mette Groth beskæftiger sig særligt med privatretlig rådgivning indenfor følgende hovedområder:
    Rådgivning inden familieformueretten, herunder rådgivning til såvel ugifte samlevende som ægtefæller, om f.eks. ejerforhold, gældshæftelse, formuefællesskab / delingsformue og særeje, herunder udarbejdelse af ægtepagter.
  • Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse. Herunder bl.a. spørgsmål om ægtefællebidrag og godtgørelser ved særeje samt varetagelse af bodeling ved ophør af formuefællesskabet og udarbejdelse af aftaler om overdragelser af blandt andet fast ejendom i forbindelse med bodelingen.
  • Rådgivning om forældremyndighed, bopæl og samvær.
  • Rådgivning om arveret, herunder udarbejdelse af testamenter.
  • Dødsbobehandling, herunder bl.a. som bobestyrer og ved private skifter.
  • Retssager primært for private indenfor ovenstående områder, herunder skifteretssager.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os