Advokat, Partner
E-mail: groth@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Cand.jur. fra Aarhus Universitet: 1996
Advokat: 1999

Autoriseret bobestyrer i dødsboskifter ved Skifteretten i Kolding

Medlem af Danske FAMILIEadvokater og Danske Arveretsadvokater, der er foreninger af specialiserede advokater med et højt fagligt niveau, der rådgiver og bistår private med løsninger af juridiske spørgsmål og konflikter.

Mette Groth beskæftiger sig særligt med følgende områder:

  • Dødsbobehandling, herunder bl.a. som bobestyrer og ved private skifter.
  • Rådgivning om arveret, herunder udarbejdelse af testamenter.
  • Rådgivning inden familieformueretten, herunder rådgivning til såvel ugifte samlevende som ægtefæller, om f.eks. ejerforhold, gældshæftelse, formuefællesskab / delingsformue og særeje, herunder udarbejdelse af ægtepagter.
  • Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse, samt varetagelse af bodeling ved ophør af formuefællesskabet og udarbejdelse af aftaler om overdragelser af blandt andet fast ejendom i forbindelse med bodelingen.
  • Retssager om forældremyndighed, bopæl og samvær.
  • Retssager primært for private indenfor ovenstående områder, herunder skifteretssager.

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os