Advokat, Partner
E-mail: Groth@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Cand.jur. fra Aarhus Universitet: 1996
Advokat: 1999

Autoriseret bobehandler ved ægtefælleskifte ved Skifteretten i Kolding
Autoriseret bobestyrer ved dødsboskifte ved Skifteretten i Kolding

Medlem af Danske FAMILIEadvokater, der er en forening af specialiserede advokater med et højt fagligt niveau, der rådgiver og bistår private med løsning af juridiske spørgsmål og konflikter.

Mette Groth beskæftiger sig særligt med privatretlig rådgivning indenfor følgende hovedområder:
• Rådgivning inden familieformueretten, herunder rådgivning til såvel ugifte samlevende som ægtefæller, om f.eks. ejerforhold, gældshæftelse, formuefællesskab / fælleseje og særeje, herunder udarbejdelse af ægtepagter.
• Udførelse af familietjek som medlem af Danske Familieadvokater med rådgivning bl.a. om ovenstående forhold.
• Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse. Herunder bl.a. spørgsmål om ægtefællebidrag og godtgørelser ved særeje samt varetagelse af bodeling ved ophør af formuefællesskabet og udarbejdelse af aftaler om overdragelser af blandt andet fast ejendom i forbindelse med bodelingen.
• Rådgivning om forældremyndighed, bopæl og samvær.
• Bistand til forældre eller børn i forbindelse med tvangsfjernelsessager.
• Rådgivning om arveret, herunder udarbejdelse af testamenter.
• Dødsbobehandling.
• Retssager primært for private indenfor ovenstående områder, herunder skifteretssager.
• Boligrådgivning til private i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder udarbejdelse af dokumenter.