Advokat (H), Partner
E-mail:
sv@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Mobil tlf. nr.: 28 53 30 58
Født: 1976 i Aarhus
Cand.Jur. fra Aarhus Universitet: 2003
Advokat: 2006
Møderet for landsret: 2012
Møderet for Højesteret: 2020

Advokat Søren Vangsgaard beskæftiger sig primært med følgende områder:

Fast ejendom 
• Køb og salg af fast ejendom
• Rettigheder ved fast ejendom
• Fejl og mangler ved fast ejendom/bevissikring
• Entreprise/byggeri
• Grundhandler

Lejeret
• Lejekontrakter
• Varslinger (leje, forbedringer, ændringer, adgang mv.)
• Lejeforhøjelse
• Påkrav
• Opsigelser
• Ophævelser
• Fraflytningskrav
• Fraflytningsaftaler
• Afståelse

Administration fast ejendom
• Administration af udlejningsejendomme
• Administration af andelsboliger
• Administration af ejerforeninger

Foreningsret
• De almindelige foreningsretlige forhold
• Generalforsamlinger

Erhvervsret
• Selskabsret
• Ansættelsesret
• Kontrakter
• Forretningsbetingelser

Retssager
• Civile retssager
• Voldgiftssager

Inkasso
• Almindelig inkasso
• Bankinkasso
• Realinkasso (inkl. tvangsauktion)
• Huslejeinkasso

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os