Advokat (H), Partner
E-mail:
sv@skj-advokat.dk
Tlf. nr.: 75 52 08 22

Mobil tlf. nr.: 28 53 30 58
Født: 1976 i Aarhus
Cand.Jur. fra Aarhus Universitet: 2003
Advokat: 2006
Møderet for landsret: 2012
Møderet for Højesteret: 2020

Advokat Søren Vangsgaard beskæftiger sig primært med følgende områder:

Fast ejendom

 • Køb og salg af fast ejendom
 • Rettigheder ved fast ejendom
 • Fejl og mangler ved fast ejendom/bevissikring
 • Entreprise/byggeri
 • Grundhandler

Lejeret

 • Lejekontrakter
 • Varslinger (leje, forbedringer, ændringer, adgang mv.)
 • Lejeforhøjelse
 • Påkrav
 • Opsigelser
 • Ophævelser
 • Fraflytningskrav
 • Fraflytningsaftaler
 • Afståelse

Foreningsret

 • De almindelige foreningsretlige forhold
 • Generalforsamlinger

Erhvervsret

 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Kontrakter
 • Forretningsbetingelser

Retssager

 • Civile retssager
 • Voldgiftssager

Inkasso

 • Almindelig inkasso
 • Huslejeinkasso

Kontakt os i dag

Send mail Ring til os